Garai András NET Misszió

"Hirdessétek az evangéliumot!" Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel a világhálón

 

„Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

Öninterjú a NET misszióról – a misszió ünnepén Garainyh-val

Hét kérdés és válasz az idén hét éves domain név gazdájától

 

Vízkereszt ünnepe nemcsak a napkeleti bölcsek látogatásának és Jézus Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe, de az ÚR megjelenésével (Epifánia) elkezdődött a lakott földön (ökumené) Isten örömhírének (evangélium) a hirdetése. Az angyal kezdte el a betlehemi mezőn: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz!” (Lk 2,10) S mennybemenetele előtt, ez volt az ÚR Jézus utolsó parancsa, amelyet máig nem vont vissza, és mindenkori követőinek szól: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15) Ez a missziói parancs határozza meg a keresztyénség küldetését; stratégiai célját! S a világias világháló is lehet a misszió eszköze és munkaterülete; ezért is található ez a felhívás egy magyar, evangélikus keresztyén személyes honlapján az ÚR 2012. esztendejének vízkeresztjén:

 

1 * Először a domain neved eredetéről kérdezlek, a legnagyobb keresőbe beírva, így „csillagosan”: *garainyh*, „nagyjából” nyolc-kilencszázezer találatot jelez, különféle cím-kombinációban erre a kulcsszóra a számítógép?

Amikor hét éve elindult a honlapom, és domain nevet kellett választanom, a gyakori Garai András név minden kombinációban foglalt volt már. Mivel Nyíregyháza a szülővárosom s ezt sokszor így rövidítjük: Nyh, úgy gondoltam, ez a kombináció (éppen nyolc karakter) egyedi lesz. S azóta már a hu, eu, com és info végződésű domin neveket is megszereztem, hogy jelképesen is hirdesse a NET misszió célját (amint ez egyik oldalamon is megtalálható):

A Garainyh személyes honlap küldetése

 

Az ÚR Jézus Krisztus ígérete:

(Apostolok Cselekedetei
1. r. 8. v.)

Jézus missziói parancsa:

„hirdessétek az evangéliumot

minden teremtménynek!”

„tanúim lesztek

 

(Márk evangéliuma 16. r. 15.v.)

Jeruzsálemben,

NYH

Nyíregyháza

web.t-online.hu/garainyh

egész Júdeában

HU

Magyarország

www.garainyh.hu

és Samáriában,

EU

Európa

www.garainyh.eu

sőt egészen a föld

COM

Világ

www.garainyh.com

végső határáig.”

 

„Menjetek el szerte az egész világba,

Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel

                                          INFO         NET                                             www.garainyh.info

 

 

 

S a különféle keresőkben a *garainyh* kulcsszóra adott találatok valóban csak az én domain nevemmel jelzett, több mint 100 önálló címmel rendelkező, fenti listában szereplő oldalamra utalnak, amelyeket igyekszem frissíteni; de az állandó üzenet mégis csak a személyes honlapom fejlécében olvasható arany-evangélium:  „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

2 * Mi a te küldetésed, személyes hitvallásod s mi a véleményed erről az újszerű szolgálati lehetőségről?

A fentiekből is kitűnik, hogy hiszem és vallom; minden christianus egyben misszionárius is, és az Istentől kapott sajátos képességeivel, adottságaival, sőt egész életfolytatásával az ÚR Isten dicsőségét kell hirdetnie, minden módon! Ez az életcél minden embernél egyedi megoldásokkal valósul meg, hiszen egyedi teremtények vagyunk, de közös a küldetésünk: imitatio Christi, s az ő követése egyet jelent; engedelmeskedünk utolsó felhívásának! Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, s mi csak az ő eszközei vagyunk e jó hír továbbadásában, a mi korunk mai sajátos eszközeivel is. (Csak zárójelben jegyzem meg, úgy vélem, ha Luther ma élne, ő lenne Európa legnagyobb bloggere, s írásait e-book könyveiből és honlapjáról olvasnánk, s on-line néznénk vasárnaponként az istentisztelet közvetítést Wittenbergből, hallgatnánk igehirdetéseit…) S ne feledjük, Jézus is hangerősítőnek használta a Genezáret tó vizét, amikor a csónakból, a tó közepéről beszélt, vagy a Hegyi beszédet is említhetnénk…

3 * Ha egy ismeretlen embernek csak három lehetőséget mutathatnál be személyes honlapodról, mint a misszió eszközeit, melyek lennének ezek?

Nehezet kérdeztél, de megpróbálom, s három „műfaj” említésével „ajánlom magamat”, illetve mások információit, melyeket csak továbbadok:

A.) A Hangzó örömhírtárban jelenleg 164 előadótól, 19,5 GB terjedelemben, több száz evangéliumi szellemiségű igehirdetés, előadás, bizonyságtétel hallgatható meg és tölthető le MP3 formátumban, magyar nyelven.

B.) Éppen egy éve került feltöltésre Luther Márton Házi kincstárának teljes anyaga, 1070 oldalon, természetesen ingyen letölthető kis méretben, vagy olvasható változó méretű oldalakon; hogy legyen Luther mindenkié! Én ezzel a „maszek” digitalizálással járultam hozzá a reformáció közelgő 500 éves jubileumának méltó megünnepléséhez.

C.) S a harmadik ajánlat, három az egyben; ugyanis mindhárom, 6. éve naponta frissülő rovatom közös nevezője Isten igéje. Az Útmutatóban kiírt napi igék, az örömüzenetet hordozó napi Vezérigék és a bátorító Ne félj! & Én vagyok! igék (egy mondatos bizonyságtétellel kiegészítve), az esztendő minden napjára, mind Isten örömhírét adják tovább a Látogatóknak. E három, napi rovat párhuzamosan fut immár 6. éve a legnagyobb blog szolgáltatónál lévő blogjaimon is, ott más információkkal is kiegészítve; így túl vagyok az ötezredik blog bejegyzésen is…   

4 * És látogatják is oldalaidat, vagy csupán pusztába kiáltott szó az üzeneted?

Ez is megtisztelő „foglalkozás” lenne, újkori keresztelő módján, kiáltó szóvá lenni a világias világháló pusztaságában, s hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa” (Mt 3,2; 4,17)! – A statisztikák a látogatottságról ugyan mindent megmutatnak, csak a lényeget takarják el, hogy valóban hány szívet érintett meg az üzeNET. De néhány adat mégis jelzi, talán nem pusztába kiáltott szó, s nem hiábavaló a mi munkánk az Úrban! A mi dolgunk csak a vetés, az övé az aratás! Az oldalakon elhelyezett számláló, például az Útmutató blogomon, (a lap legalján megtalálható, két éve helyeztem ki, és azóta) közel 99 ezer látogatást regisztrált. De személyes honlapomat, csak a múlt évben pontosan 24620 alkalommal tekintették meg (lásd ott a MyStat adatait). Én sem hinném, ha nem látnám, hogy pld. még Szenegál, Mexikó, Tajvan lakosai közül is volt látogatóm. A föld szinte minden lakott részén élnek magyarul beszélők, 35 országból fel is keresték honlapomat. De annak jobban örülök, hogy hazánk 273 településéről volt olvasóm 2011-ben. Mindez óriási felelősséget jelent; minden leírt szónak súlya van, nem lehet félreérthető, vagy félremagyarázható bizonyságtételeket közzétenni! Csak a tiszta örömhírt; az ÚR Jézust szeretném hirdetni mindenkinek! Néhány éve, egy nyári piliscsabai csendes héten ezt a bátorítóan félelmetes, vagy félelmetesen bátorító igét kaptam: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16b)

5 * Eddig csak személyes honlapodról és blogjaidról szóltál, de a „Nézze meg az ember…” 100-as listában, többségben vannak a közösségi oldalak, és van közöttük idegen nyelvű is; ezekkel is lehet igei üzenetet továbbadni?

Igen, sőt talán így még hatékonyabban célhoz ér az örömhír, elsősorban a fiatalok világa ez, de ők a jövő egyháza, feléjük új módon kell az örök igét eljuttatni. S ha én nem is tudok angolul, de a világon, sok helyen élnek magyarul is beszélő honfitársaink, s ezek a nagy látogatottságnak örvendő (s így magas PR számú) közösségi oldalak is eszközei, hordozói lehetnek Isten szavának. Lehet, hogy egy oldalon csak egy mondat, egy igevers található, de hiszem, az sem tér vissza üresen, eléri célját, véghezviszi Atyánk akaratát. Sokszor megtapasztalhattuk: az ÚR csodásan működik, de útja rejtve van…  

6 * Akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó és mindennel meg vagy elégedve?

Örök igazság; árnyék nélkül nincs fény… Természetesen, ha ez alatt a hét esztendő alatt meg lettem volna mindennel elégedve, az egyből nem lett volna száz önálló címmel, benne a garainyh kulcsszót rejtő domain névvel rendelkező weboldal. S nincs okom panaszra, de ha már rákérdeztél, egy árnyékot csak megemlítek. Jézus után szabadon szólva, senki sem lehet próféta a saját egyháza linkgyűjteményében… Több tucat világi katalógus, más vallási jellegű gyűjtemény is beregisztrálta a legnagyobb szolgáltatónál, reklámmentesen megjelenő, annak sémáját felhasználó, s a legnagyobb látogatottságnak örvendő „Útmutató napi igék a Bibliából” című blogomat, ám az Evangélikus linkgyűjteménybe, többszöri próbálkozásra sem sikerült bekerülnie, formai és tartalmi hiányosságok miatt! Így tehát, van még mit fejlődni, javulni. De közben nem felejtem, a tanítvány nem lehet feljebbvaló a Mesterénél… 

7 * Végül egy rövid összegző választ várok; mi a legfontosabb számodra ebben a NET misszióban?

Potosítanám a kérdést, ki a legfontosabb, nem a web oldalakat író és olvasó ember, hanem a mindenütt, így a világhálón is jelen lévő Úr Jézus Krisztus! Ő, munkája során felhasználhat alkalmatlannak látszó embereket és eszközöket, világméretű missziójában, s végül megadhatja azt az örömöt, hogy egykor megláthatom sok, most még számomra láthatatlan és ismeretlen embertársam, rám kattintó Látogatóm, Olvasóm arcát nála, mert beregisztráltattunk a Bárány életkönyvébe! A Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel így ér célba a christianusok világtalálkozóján, ahol a sokmilliónyi „találat” örökké együtt örvend a minket kereső és megtaláló nagy Misszionáriussal, aki tökéletesen beteljesítette azt a küldetést, amit Atyjától kapott. S ott „szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon” (Jel 22,3–4)!

Kedves Olvasó! Lehet/legyen Ön is NET misszionárius! Az ÚR Jézus ezt ígéri: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt!” (Mt 10,32) Köszönöm, hogy részese volt e különös beszélgetésnek! Az ÚR áldja! Garainyh

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 17
Tegnapi: 64
Heti: 197
Havi: 1 027
Össz.: 202 829

Látogatottság növelés
Oldal: NET Misszió - Garainyh
Garai András NET Misszió - © 2008 - 2020 - garainyh.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »