Garai András NET Misszió

"Hirdessétek az evangéliumot!" Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel a világhálón

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.09.13.  SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 14. VASÁRNAP Olvasd a Szentírást!

A lélek az, aki életre kelt!                                                                                          Jn 6,60-66

Mai igénkben az Élet Kenyere szól mindenkori tanítványaihoz, hogy ne csak róla halljunk, de tőle magától halljuk a legfontosabb kérdésről, üdvösségünk elnyerése egyetlen lehetőségéről! Az Atyának ma is az az akarata, hogy aki hisz a Fiúban, örök élete legyen. Kortársai látták az Úr Jézust, mégsem hittek benne; sőt megbotránkoztak szavain. Nehezen elfogadható, kemény beszéd volt számukra az önmagáról mondott kijelentése: „Én vagyok az élet kenyere,… az élő kenyér, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké” (Jn 6,48.51)! Az ő teste igazi étel, és vére igazi ital! E kijelentése még képletesen is sokkoló hatással volt akkor a zsidókra, és a kapernaumi zsinagógában nagy vita kerekedett; és a tágabb tanítványi kör tagjai is zúgolódni kezdtek, s még hallgatni sem bírták Jézus szavait. Ma is sokakat megbotránkoztatnak az Úr e kijelentései, ám válasza örökérvényű: „A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet” (63.v.); kit a Lélek megelevenít (lásd 2Kor 3,6b), csak az tud hinni benne s ez a hit Isten ingyen kegyelmi ajándéka. Pál segít a helyes igeértésben. Az ige meghallásából származó hit alapján kapjuk a Lelket (lásd Gal 3,2). S „akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14), és leányai! Ezért mi nem test szerint élünk, hanem Lélek szerint, – s Isten, a bennünk lakozó Lelke által életre kelti halandó testünket a halottak közül (lásd Róm 8,9.11)! Pál másik közismert vallomása szerint, Jézusunk önkijelentését így érthetjük jól: „…többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem” (Gal 2,20)! Érted?! S akinek ez is kemény beszéd, annak az Úr Jézusba vetett hitét kell megvizsgálnia, hogy meg ne keményedjen a szíve, ám kérje az Atyát, keressen és zörgessen a kegyelem ajtaján; és Jézus érdeméért megadatik neki is, hogy hozzá mehessen! Főpapi imájában azokért könyörög Jézus, akiket az Atya neki adott; mert elhitték beszédeit. S érvényes e kijelentése: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete van” (Jn 6,47), már most, jelen időben! S megtérésekor, Isten, Igéje és Lelke által újjászüli a kegyelmet nyert bűnöst, és lakozást vesz szívében az Atya-Fiú Lelke! S ezután élhet; vezérigénk tanácsa szerint örökké: „Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2)

Garai András

 

 

„Hirdessétek az evangéliumot!”

 

2009.09.20.  SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNAP

Olvasd a Szentírást!

Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel!                                                          

1Tim 6,6-11

 

Pál figyelmeztetése mai alapigénkben, Károli szerint így hangzik: „valóban nagy nyereség az istenfélelem, megelégedéssel”! A kegyesség titka: Isten kijelentése Krisztusban! Péter szerint is; szentül s kegyesen kell élnünk, akik várjuk az Úr napjának eljöttét. Jézus hegyi beszédében így tanít minket az igazi kincsről: „gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,20-21) Luther megjegyzi: Amin a te szíved csüng, - az a te istened! Mindezek fényében láthatjuk jól, hogy Pálnak, a kegyes = istenfélő életről, s nem csak Timóteusnak szóló intése – a pénzimádat kerülését ajánlja! Miért? Mert a kegyesség nem jó „üzlet”, ha kapzsisággal társul; de jó „üzlet”, ha megelégedéssel párosul! A pénz, a vagyon nem önmagában rossz, csak, ha bálvánnyá válik az életünkben. Az aranyborjú imádatának sok változatát felismerhetjük mai világunkban is. És ez nem csak a választott nép életében okozott hitehagyást, de azóta is nem csak egyesek tévelyedtek el a hittől, és sok-sok fájdalmat okoztak önmaguknak (lásd 10. v.)! Heti vezérigénkben Péter, ezt tanácsolja: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pt 5,7)! A minden kegyelem Istene nemcsak teremtő, de gondviselő mennyei Atyánk is, s ő nem hagyja magára gyermekeit! Jézus így tanít az Isten gondviseléséről: „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6,31-33) És mit javasol Pál, az Isten minden emberének: Kerüld a pénzimádást „ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet” (11.12. v.)! A gondoskodó, szabadító Istennel való közösség Jézusban; – ez jobb minden földi nyereségnél! „A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó” (1Tim 4,8-9)! „Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk, és benne bíznunk!” (Luther: Kis káté) – Ő a mi Urunk és Istenünk! Megelégedsz-e ennyivel? – „Istenfélők, mily boldogok vagytok... /Áldott Jézus, segíts minket erre, / Jöjj, és vígy át az örök életre. / Ahol örömben / Üdvözültekkel élünk a mennyben!”

Garai András

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 64
Heti: 200
Havi: 1 030
Össz.: 202 832

Látogatottság növelés
Oldal: Garai András heti áhítatai, 2009. 09. 10. 11. hó
Garai András NET Misszió - © 2008 - 2020 - garainyh.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »